การตรวจบ้านคืออะไร?

การตรวจบ้าน เป็นการตรวจด้วยสายตาตามวัตถุประสงค์ของโครงสร้างและระบบของบ้าน ตั้งแต่หลังคาจนถึงฐานราก โดยเฉลี่ยแล้วการตรวจบ้านครอบครัวเดี่ยวมักใช้เวลา 2-4 ชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดยการตรวจบ้านจะขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพของบ้าน หลังจากกระบวนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะส่งรายงานการตรวจสอบให้กับลูกค้า (โดยปกติภายใน 24-48 ชั่วโมง) ซึ่งครอบคลุมสิ่งที่ค้นพบ พร้อมด้วยรูปภาพ การวิเคราะห์ และคำแนะนำ

การตรวจบ้าน

การตรวจบ้านประกอบด้วยอะไรบ้าง?

รายงานของผู้ตรวจบ้านมาตรฐานจะครอบคลุมถึงสภาพของระบบทำความร้อนของบ้าน ระบบปรับอากาศ ระบบประปาภายใน ระบบไฟฟ้า หลังคา เบรกเกอร์ สายดิน ห้องใต้หลังคาและฉนวนที่มองเห็นได้อย่างผนัง เพดาน พื้น หน้าต่าง และประตู และส่วนประกอบฐานราก ชั้นใต้ดิน และโครงสร้าง 

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าอาจมีข้อยกเว้นบางประการในบางพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ (ประตูล็อค สิ่งของขวางทาง) หรือสภาพที่ไม่ปลอดภัย (หลังคาสูงชัน ความสมบูรณ์ของโครงสร้างไม่แข็งแรง) ผู้ตรวจสอบจะอธิบายสถานการณ์ว่าทำไมพวกเขาไม่สามารถเข้าไปประเมินตามพื้นที่หรือระบบนั้น ๆ ได้

ทำไมผู้ซื้อบ้านจึงต้องมีการตรวจบ้าน?

การซื้อบ้านอาจเป็นการลงทุนครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ซื้อบ้าน เพื่อลดความกังวลใจอันไม่พึงประสงค์และปัญหาที่ไม่คาดคิด ผู้ซื้อบ้านควรพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะซื้อ การตรวจบ้านอาจระบุความจำเป็นในการซ่อมแซมครั้งใหญ่หรือการกำกับดูแลของผู้สร้าง ตลอดจนความจำเป็นในการบำรุงรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งผู้ซื้อบ้านจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับบ้านในอนาคตผ่านกระบวนการตรวจบ้าน ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ หากเจ้าของบ้านกำลังวางแผนที่จะขายบ้าน การตรวจบ้านสามารถให้โอกาสในการซ่อมแซมซึ่งจะทำให้บ้านขายได้ราคาที่ดีขึ้นอีกด้วย

ผู้ซื้อบ้านต้องอยู่ที่นั่นหรือไม่?

ผู้ซื้อบ้านไม่จำเป็นต้องอยู่ระหว่างการตรวจบ้าน แต่หากมีเวลาแนะนำให้เข้าไปดูบ้านพร้อมกับผู้ตรวจบ้านเพื่อให้ผู้ซื้อบ้านได้รับข้อมูลสูงสุดจากการตรวจสอบ ช่วยให้ผู้ซื้อบ้านสามารถสังเกตผู้ตรวจสอบและถามคำถามได้ตลอดกระบวนการ ซึ่งผู้ซื้อบ้านจำนวนมากพบว่าการพูดคุยกับผู้ตรวจบ้านช่วยให้เข้าใจสภาพของบ้านได้ดีขึ้นและวิธีดูแลรักษาบ้านอย่างไรให้คงสภาพดีได้ยาวนาน

จะเกิดอะไรขึ้นหากรายงานการตรวจบ้านพบปัญหา?

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าไม่มีบ้านใดที่สมบูรณ์แบบ การตรวจบ้านทุกครั้งจะระบุปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินและความรุนแรงของปัญหาที่พบ เป้าหมายของผู้ตรวจบ้านคือการชี้แจงให้ลูกค้ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบ้านในอนาคตของตน เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในขณะที่พวกเขาดำเนินการซื้อบ้านต่อไป ลูกค้าควรตระหนักถึงปัญหา ความเสี่ยง หรือข้อกังวลด้านสุขภาพที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า บทบาทของผู้ตรวจบ้านไม่ใช่การบอกลูกค้าว่าควรซื้อบ้านหรือไม่ แต่เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมด หากพบปัญหาใหญ่ ผู้ซื้อบ้านอาจต้องการเจรจากับผู้ขายเพื่อทำการซ่อมแซมหรือครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการตรวจบ้านหรือในรายงาน?

ในบางกรณีผู้ซื้อบ้านอาจไม่พอใจกับบริการที่ผู้ตรวจบ้านจัดหาให้ บ่อยครั้งในสถานการณ์เหล่านี้ผู้ซื้อบ้านรู้สึกว่ามีข้อบกพร่องหรือรายละเอียดที่สำคัญพลาดไปในระหว่างกระบวนการตรวจสอบหรือถูกละเลยจากรายงานการตรวจสอบ จึงแนะนำว่าผู้ซื้อบ้านควรติดต่อผู้ตรวจบ้านและอธิบายข้อกังวลที่พวกเขามีกับรายงานการตรวจสอบบ้านก่อนเข้าตรวจจริง

ผู้ตรวจบ้านมืออาชีพเป็นอย่างไร? 

หน้าที่ของผู้ตรวจบ้านมืออาชีพต้องมีมีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร และมีประสบการทำงานโดยตรงจากสายงานอสังหาริมทรัพย์ พร้อมใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตรวจบ้านทั้งภายในและภายนอกก่อนขาย โดยจะทำหน้าที่ดังนี้

  • ระบุปัญหาเช่นความเสียหายจากน้ำหรือปัญหาไฟฟ้า
  • ดูแลให้บ้านเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
  • จดบันทึกโดยละเอียดเพื่อสร้างรายงานที่อธิบายปัญหาในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้น
  • สำรวจระบบทำความร้อนและความเย็น
  • ให้คำแนะนำการแก้ปัญหาและการซ่อมแซม
  • กำหนดการบำรุงรักษาที่จำเป็นโดยประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง
  • ร่วมมือกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เพื่อแบ่งปันรายงานการตรวจสอบ

หากมีความต้องการตรวจบ้านหรือ ตรวจคอนโด หรือต้องการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ติดต่อ All we check เราดำเนินการโดยทีมตรวจบ้านที่เป็นวิศวกรมืออาชีพ โดยทีมวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร และมีประสบการทำงานโดยตรงจากสายงานอสังหาริมทรัพย์ พร้อมใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้คุณสามารถทราบถึงปัญหาของตัวบ้านได้อย่างแท้จริง ช่วยป้องกันปัญหาการใช้งบที่ปลายบานเพราะมีการประเมินค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินการจริง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนั้นได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเราอยากให้คุณนั้นมีบ้านที่ถูกใจและปราศจากปัญหาต่าง ๆ นั่นเอง สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ allwecheck.com

ที่มาข้อมูล : homeinspector.org