ตรวจบ้านหลังโอน

วิธีเตรียมตัวตรวจบ้านในฐานะผู้ขาย

77% พิจารณาเฉพาะบ้านที่ได้รับการตรวจก่อนโอนหรือตรวจบ้านหลังโอนแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านตกลงซ่อมแซมปรับปรุงในส่วนที่ต้องเสียหายเท่านั้น การตรวจบ้านจึงกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้