ราคา ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ที่ปรึกษางานก่อสร้าง

รับ ตรวจบ้าน โดยทีมวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ และ มีประสบการทำงานโดยตรงจากสายงานอสังหาริมทรัพย์

พร้อมทั้งอุปกรณ์ ตรวจบ้าน ที่ครบถ้วนและทันสมัย มีระบบตรวจสอบการทำของวิศวกรที่ควรถ้วนในขั้นตอนการ ตรวจบ้าน ของทางบริษัท ตรวจบ้าน ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท