ตรวจคอนโด

หากคุณกำลังคิดจะซื้อคอนโด ก็น่าจะรู้แล้วว่าก่อนตกลงซื้อคอนโดควรทำอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเตรียมเอกสาร หรือ คุยรายละเอียดต่างๆ กับเจ้าของโครงการแต่สิ่งที่สำคัญที่คุณควรจะทำก่อนการตกลงซื้อ คือ “การตรวจคอนโด” ซึ่งการตรวจคอนโดนั้นเป็นการเช็กสภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ภายในคอนโด ซึ่งหากคุณตัดสินใจซื้อคอนโดโดยที่คุณยังไม่ ตรวจคอนโด ให้เรียบร้อย อาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมากวนใจคุณภายหลังได้ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาของระบบต่าง ๆ ภายในคอนโดที่จะทำให้คุณต้องคอยแจ้งเรื่องไปยังเจ้าของโครงการอยู่ตลอดเวลา และกว่าจะดำเนินการแก้ไขก็ใช้เวลานานเกินไปแล้ว นอกจากนี้ ปัญหาเหล่านี้ยังสามารถส่งผลได้ในระยะยาวอีกด้วย ในกรณีที่คุณอยากปล่อยเช่าคอนโดก็อาจทำให้คุณต้องคอยมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายหลังอีกด้วย โดยปัญหาจากการตัดสินใจซื้อคอนโดโดยไม่มีการตรวจให้ดีเสียจะทำให้คุณเสียทั้งเวลา หรือคุณอาจจะเสียลูกค้าที่มาเช่าไปเลยก็ได้ ดังนั้น การตรวจคอนโดก่อนซื้อถือว่าสำคัญสำหรับการเริ่มต้นซื้อคอนโดเลย