ตรวจบ้านตรวจเมื่อไรอย่างไร ?

ารตรวจบ้านคือตรวจบ้านก่อนโอนบ้านหรืออีกอย่างนึ่งคือการโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการสู่ผู้ซื้อบ้านนั้นเองการตรวจบ้านนั้นลูกค้าสามารถตรวจเองได้โดยการออกรายการกับวิศวกรของโครงการหรือสามารถให้บริการตรวจบ้านจากบริษัทรับตรวจบ้านได้เช่นกัน

ขั้นตอนการตรวจบ้านกับโครงการ ( ลูกค้าตรวจเอง )

 • ลูกค้านัดหมายวันกับโครงการ
 • วันที่เข้าตรวจบ้านจะมีวิศวกรของโครงการจดรายการ
 • หลังจากออกรายการตรวจบ้านจนครบ ลูกค้าจะต้องเซ็นรับทราบรายการได้ วิศวกรตามจดจากการออกรายการของลูกค้า
 • วิศวกรโครงการจะนัดวันที่ซ่อมแซมบ้านตามรายการแล้วเสร็จ
 • เมื่อถึงวันที่นัดหมายจะเป็นการตรวจบ้านรอบสองจากรายการที่ออกไปในรอบที่แล้วว่าซ่อมแซมเสร็จตามที่ออกรายการไว้หรือไม่
 • หากในรอบนี้แก้ไขครบถ้วนแล้วจะมีการเซ็นรับรายการบ้านว่าแก้ไขครบถ้วนแล้ว หากยังไม่ครบถ้วนวิศวกรโครงการจะนัดวันที่ซ่อมแซมบ้านตามรายการที่เหลืออีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนการตรวจบ้านโดยใช้บริการบริษัทตรวจบ้าน

 • ลูกค้านัดหมายวันกับทางบริษัทตรวจบ้าน
 • ลูกค้าแจ้งวันกับทางโครงการ
 • ทางบริษัทจะส่งวิศวกรเข้าไปตรวจสอบบ้านของลูกค้าและทำการออกรายการ
 • ทางบริษัทจะทำรายงานการตรวจสอบส่งทาง Email ให้กับทางลูกค้าและโครงการภายใน 3 วันหลังจากการตรวจสอบ
 • ทางโครงการจะแจ้งวันที่ซ่อมแซมบ้านตามรายการแล้วเสร็จให้กับทางลูกค้าทราบ
 • ทางลูกค้าแจ้งนัดหมายวันที่จะให้ทางบริษัทตรวจบ้านเข้าตรวจรายการในรอบที่ สอง
 • ทางบริษัทจะส่งวิศวกรเข้าไปตรวจสอบรายการซ่อมแซมตามรายงานการตรวจบ้านและตรวจสอบว่าการซ่อมแซมนั้นผ่านและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่
 • ทางบริษัทจะสรุปรายการตรวจบ้านที่เหลืออยู่ให้กับทางลูกค้า หากทางโครงการซ่อมแซมไม่ครบหรือไม่เรียบร้อยตามรายการที่ออกในรอบที่แล้ว เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถตรวจในครั้งต่อไปได้เอง

 

 

ตรวจประกันปีคืออะไร ?

ตรวจบ้านประกันปีนั้นคือการครบกำหนดประกันปีของตัวบ้านหลังจากที่ได้รับโอนหรือส่งมอบจากโครงการแล้วโครงการจะเข้าซ่อมแซมงานภายในและนอกตัวบ้านให้กับลูกค้าโดยที่ลูกค้าสามารถออกรายการให้โครงการแก้ได้ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมรอยแตกร้าวของผนังรอบตัวบ้านหรือจะเป็นงานระบบน้ำและไฟฟ้าที่มีผลกระกบต่อการอยู่อาศัยสามารถออกรายการได้ทั้งหมด

ตรวจบ้านประกันปีออกรายการอย่างไร ?

การออกรายการบ้านประกันปีนั้นมีหลักการออกรายการดังนี้

 • การออกรายการตามผลทบกับการใช้งานของลูกค้า เช่น มีน้ำรั่วซึมตามวงกบอลูมิเนียมมีความเป็นไปได้ว่าซิลิโคนรอบวงกบอลูมิเนียมอาจเกิดการเสื่อมสภาพ เป็นต้น
 • ออกรายการรอยร้าวรอบตัวบ้าน , ออกรายการน้ำขังตามบริเวณพื้นส่วนที่รับน้ำของบ้าน
 • ออกรายการความชื้นของแผ่นไม้พื้นปาร์เก้สามารถตรวจได้โดยการดูที่ผิวไม้จะเป็นว่าเปลี่ยนเป็นสีดำนั้นเอง
 • ออกรายการความชื้นหรือราบริเวณ wallpaper สามารถตรวจได้โดยการดูที่ผิวของ wallpaper จะพบเห็นจุดสีชมพู เนื่องจากเกิดความชื้นอาจมีน้ำซึมเข้าภายในบ้านนั้นเอง

โดยแท้จริงแล้วการออกรายการประกันปีนั้นลูกค้าสามารถตรวจได้ด้วยตนเองเนื่องจากการอยู่อาศัยตลอดทั้งปีก็สามารถทราบถึงจุดที่เป็นผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อตัวบ้านได้และส่วนความสวยงานลูกค้าสามารถออกรายการทาสีทั้งตัวบ้านได้ถ้าหากพบรอยแตกร้าวของผิวปูน ( ส่วนมากเกิดจากผิวปูนฉาบที่แตกตัวเนื่องจากกระทบอากาศร้อนและเย็นบ่อยครั้ง ) หรือไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวบริเวณรั้วบ้านก็สามารถออกรายการได้เช่นกัน

บทความนี้หวังว่าจะสามารถช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้เพิ่มเติมเรื่องการออกรายการประกันปีไม่มากก็น้อยก็ถือเป็นความสุขของทีมงาน allwecheck