ตรวจบ้าน

10 เหตุผล ที่ทุกคนควร ตรวจบ้าน จากผู้เชี่ยวชาญ

บ้านหลังหนึ่ง กว่าจะซื้อ กว่าจะหาเงินมาดาวน์ได้ เราก็หมดพลังไปกับที่พักอาศัยแสนรักนี้สายตัวแทบขาด การตรวจบ้านเป็นเหมือนกับการตรวจสอบแบบวิเคราะห์เจาะลึกองค์ประกอบ ของการเป็นบ้านแสนสุข ในอีกหลายๆปีข้างหน้า เพื่อให้เราอยู่อาศัยได้อย่างไรเกังวล

ตรวจบ้าน ก่อนโอน

เหตุผลที่เราควร ตรวจบ้าน ก่อนรับโอน