หลักการ ตรวจบ้าน เบื้องต้น

หลักการ ตรวจบ้าน เบื้องต้น ประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ ดังนี้


1)หมวดงานสี

งานสีและผนัง แบ่งออกเป็นความสวยงามของสีที่ทา เช่น สีที่ทานั้นมีการด่าง (สีไม่เหมือนกันเนื่องจากสีที่ทาให้เวลาห่างกันเกินไป) โดยสามารถตรวจสอบได้จากการมองผ่านจุดที่มีแสงแดดผ่าน เป็นต้น


2)หมวดงานผนัง
งานผนัง สามารถแบ่ง ออกเป็นการฉาบ และรอยร้าว โดย จะพูดถึงงาน ฉาบก่อน เช่น งานฉาบผนังเป็นคลื่น คือ การมองผ่านแสงจะเห็นว่าผนังนั้นเป็นคลื่น ต้องทำการแก้ไขโดยการ ฉาบผิวบางแต่งให้เรียบ เป็นต้น
รอยร้าว นั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุและหลายรูปแบบ แต่สามารถแบ่งออกเป็นจากสาเหตุหลักๆ ดังนี้
• รอยร้าวแบบร้าวผิวฉาบ เกิดจากอากาศ หรือ การฉาบที่หนาเกินไป สามารถแก้ไขโดย การสกัดตามรอยร้าวและปิดด้วยปูนกาว เป็นต้น
• รอยร้าวแบบ การทรุดตัวไม่เท่ากัน จะพบเห็นรอยร้าวเป็นเส้นทแยงมุมจากเสาไปอีกเสา นั้นเกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้างที่ไม่เท่ากัน ควรให้วิศวกรตรวจสอบ
• รอยร้าวตามมุม วงกบหรือหน้าต่าง จะพบเห็นได้ตามุมวงกบและหน้าต่าง สาเหตุมาจาก ไม่ได้ตีตะแกรงโกงไก่ให้เรียบร้อยตามมุมวงกบก่อนทำการฉาบ เป็นต้น
• รอยร้าวจากการแอ่นตัวของคาน จะพบเห็นว่ารอยร้าวเป็นเส้นตรงลงมา เกิดจากการแอ่นตัวของคาน (คานมีการแอ่นตัวได้ตามโมเม้นเป็นเรื่องปกติแต่ต้องอยู่ในค่าที่ยอมให้ ) แต่ตอนฉาบอาจเว้นช่องว่าระหว่างแนวคานเอ็นทับหลังกับแนวคานที่น้อยเกินไปจึงทำให้เกิดรอยร้าวแบบนี้ได้

3)หมวดงานกระเบื้อง
หลักๆของงานตรวจกระเบื้องจะแบ่งออกเป็น
• กระเบื้องร่อน เกิดจากการที่ช่างทาปูนกาวที่เต็มแผ่นหรือใช้เกียงในการปาดปูนไม่ถูกต้อง (ต้องให้เกรียงหวี ปูกระเบื้อง) ตรวจสอบได้จากการเคาะและฟังเสียงสามารถใช้ เหรียญ 10 บาทเคาะฟังเสียงได้ ถ้าหากร่อนจะมีเสียงดังแบบกวงๆ
• กระเบื้องบิ่น เกิดจากตอนปูกระเบื้อง ช่างทำการเจียมุมต่างๆและและทำให้เกิดการบิ่นแตก
กระเบื้องเป็นสันปูไม่เสมอ เกิดจากการปูกระเบื้องและไม่ได้เคาะปรับระดับกระเบื้องและตรวจสอบด้วยระดับน้ำก่อน

4)หมวดงานไฟฟ้า
การตรวจระบบไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลักประกอบไปด้วย
• การตรวจสอบการเข้าสายปลั๊กไฟว่าเข้าสาย L N G ถูกต้องหรือไม่ สามารถตรวจสอยด้วยเครื่องทดสอบของ MEA หรือจะทำการทดสอบโดยใช้ไขควงทดสอบไฟจิ้มไปบริเวณจุดที่เป็นสาย L ถ้ามีไฟขึ้นแสดงว่าต่อเข้าสาย L ถูกตำแหน่งเป็นต้น
• การตรวจสอบระบบกันดูดหรือ ELCB มีความสำคัญอย่างมากต้องใช้อุปกรณ์ในการทดสอบ
• ตรวจสอบการเข้าขนาดสายไฟตามขนาดเบรกเกอร์หรือไม่ เพราะถ้าหากใช้เบรกเกอร์ที่มีขนาด A ที่สูงเกินที่สายไฟรับได้อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้


5)หมวดงานประปา
• ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อน้ำดี โดยดูจากปั๊มน้ำได้ถ้าไม่มีการใช้น้ำแต่ปั๊มดังแสดงว่ามีจุดรั่วซึม เนื่องจากแรงดันในท่อน้ำตก
• ตรวจสอบการระบายน้ำของท่อระบายน้ำภายในและนอกบ้าน โดยการขังน้ำในห้องน้ำให้เต็มและทำการปล่อยลูกปิงปองหรือฝาขวดน้ำ ถ้าหากไม่มีสิ่งอุดตัน ฝาต้องไปออกที่บ่อดักกลิ่น เป็นต้น
• ตรวจสอบการรั่วซึมจากข้อต่ออุปกรณ์ต่าง ๆในภายและนอกบ้าน
• ตรวจสอบน้ำขังภายในห้องน้ำและระเบียงภายนอก

6)หมวดงานฝ้า
งานฝ้านั้นหากมีรอยแยกส่วนใหญ่นั้นมาจากรอยต่อแผ่นฝ้าซึ่งต้องทำการแก้ไขโดยการใช้ฝ้าดิบและยิปซัมในการแก้ไขถ้าหากรอยต่อผ้าไม่ได้ใช้ผ้าดิบในบริเวณรอยต่อแผ่นฝ้าอาจเกิดการแตกร้าวของรอยต่อได้ง่ายขึ้น

7)หมวดงานประตู
ในส่วนของประตู ส่วนหลักๆในการตรวจสอบดังนี้
• ตรวจสอบประตูว่าบานประตูกับวงกบเกิดช่องแสงหรือไม่ถ้ามีควรปรับบานใหม่
• ตรวจสอบประตูนั้นมีการโก่งตัวหรือไม่ โดยการเปิดประตูออกมาแล้วเดินหากออกจากประตูแล้วมองสันบานประตูว่าโกงหรือไม่
• ตรวจสอบการใช้งานของประตูว่าสามารถล็อคและใช้งานได้ปกติหรือไม่

8)หมวดงานหน้าต่าง
ในส่วนของหน้าต่าง ส่วนหลักๆในการตรวจสอบดังนี้
• ตรวจสอบว่าบานหน้าต่างนั้น สานมารถล็อคได้หรือไม่
• ตรวจสอบว่าหน้าต่างสามารถเลื่อนเปิดปิดได้หรือไม่
• ตรวจสอบรอยขีดข่วนบริเวณเฟรม
• ตรวจสอบ PU ด้านนอกว่ายิงรอบหน้าต่างครบหรือไม่เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม


9) หมวดงานพื้นไม้ปาร์เก้ และ ลามิเนต
ในส่วนของงานพื้นนั้นจะขอแบ่งออกเป็น ไม้ปาร์เก้และ ลามิเนต
โดยพื้นไม้ปาร์เก้ การตรวจสอบหลักๆมีดังนี้
• ตรวจสอบสีที่ผิวไม้ว่ามีคราบราดำขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นแสดงว่าพื้นไม้โดนความชื้น
• ตรวจสอบว่าพื้นไม่ขึ้นเป็นสันบริเวณรอยต่อไม้หรือไม่ โดยการมองผ่านแสงจะเห็นว่ารอยต่อไม้จะขึ้นเป็นสันถ้ามีควรขัดพื้นไม้ใหม่
• ตรวจสอบปาร์เก้ร่อนเนื่องจากพื้น Topping ด้านล่างผิวปูนร่อนนั้นเองอาจทำให้กาวที่ติดไม้นั้นเกิดปาร์เก้ระเบิดหรือกาวหลุดออกจากพื้นได้ แก้ไขโดยการยิงตะปู หรืออัดกาวเข้าไปในบริเวณนั้นๆ
• ตรวจสอบพื้นว่ามีรอยบิ่นหรือรอยต่างๆ หรือไม่

โดยพื้นลามิเนต การตรวจสอบหลักๆมีดังนี้
• ตรวจสอบพื้นลามิเนตยวบ เกิดจากการปรับระดับพื้นด้านล่างไม่ได้ระดับ จึงทำให้เกิดการเดินแล้วพื้นยวบนั้นเอง
ตรวจสอบโดยการเดินและให้อีกคนมองดูว่ายวบมากหรือไม่ เนื่องจากโดนทั่วไปแล้วลามิเนตนั้นจะมีโฟมรองด้านล่างประมาณ 2 mm
• ตรวจสอบรอยต่อพื้นลามิเนตว่าเป็นสันหรือไม่ ตรวจสอบได้จากการเดินในบริเวณรอยต่อของแผ่นถ้าหากเกิดการสะดุดนั้น ควรให้แก้ไข
• ตรวจสอบพื้นว่ามีรอยบิ่นหรือรอยต่างๆ หรือไม่

10)หมวดงาน ระบบภายนอก
ในส่วนนี้หลักๆจะประกอบไปด้วย บ่อพักภายนอกบ้าน และ บ่อบำบัดต่างๆ
• ในส่วนของบ่อพักควรตรวจสอบระดับน้ำในบ่อพักไม่ควรมีน้ำขัง ถ้าหากพบน้ำขังนั้น อาจเกิดจากมีการอุดตันของท่อระบายน้ำใยหินในระหว่างบ่อที่มีน้ำขังกับบ่อด้านหน้าควรทำการแก้ไข
• ในส่วนของบ่อบำบัดต่างๆ ควรทำการเปิดเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความสะอาดในเบื้องต้น