ตรวจบ้าน คืออะไร ทำไมถึงต้อง ตรวจบ้านก่อนโอน ?

ตรวจบ้าน คืออะไร ตรวจบ้านก่อนโอน สำคัญอย่างไร ?

ตรวจบ้านนั้นคือสิ่งที่อยู่กับเราและเป็นที่พักอาศัยของทุกคนในครอบครัวถ้าหากเราตื่นมาพบกับบ้านที่ปราศจากปัญหาในทุกเช้าเราก็จะเริ่มต้นด้วยความสุข แต่ถ้าบ้านมีปัญหาเราก็จะอยู่ในความทุกข์ บ้านที่ซื้ออยู่ราคาในสมัยนี้สูงมากขึ้นเนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้นดังนั้นเราต้องใช้จ่ายเงินที่สูงมากเพื่อแลกกับที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน แล้วเราจึงควรตรวจบ้านก่อนโอนเพื่อความสบายใจในอนาคต

ราคา ตรวจบ้าน แพงจริงหรือไม่ ?

ราคาบ้านเดี่ยวในสมัยนี้อยู่ประมาณ สามล้านบาทขึ้นไป ถ้าคิดมูลค่าในการผ่อนชำระแล้วประมาณ สองหมื่นหนึ่งพันบาทต่อเดือน
ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากแต่ราคาตรวจบ้านโดนวิศวกรนั้นอยู่ที่ประมาณ ห้าพันบาทต่อหลังในการตรวจสอบสองรอบถ้าเรานำราคาค่าตรวจบ้านมาเทียบกับมูลค่าในการผ่อนชำระต่อเดือนแล้วจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจบ้านนั้นอยู่ประมาณ 23.80 % ของมูลค่าผ่อนชำระ จะเห็นได้ว่าราคาตรวจบ้านโดยวิศวกรนั้นไม่ได้แพงเลยถ้าเทียบกับความสบายใจที่จะอยู่อาศัยในบ้านของเราอย่างปราศจากปัญหากวนใจต่าง ๆในอนาคต

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการตรวจบ้านคือ ?

สิ่งที่สำคัญสุดนั้นจริง ๆแล้ว คือ งานระบบไฟฟ้า ประปา เพราะถ้าหากงานระบบมีปัญหาแล้วผู้อยู่อาศัยก็ไม่อาจที่จะใช้งานได้และเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน

ระบบประปา
การตรวจสอบระบบประปานั้นมีทั้งการรั่วซึมของน้ำดีและน้ำเสีย โดยน้ำดีรั่วซึมคือการรั่วตามข้อต่อต่าง ๆที่ส่งน้ำขึ้นมาสำหรับการใช้งาน และน้ำเสียคือท่อน้ำถึงต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกบ้าน เช่นท่อน้ำทิ้งตันทำให้เกิดการะบายน้ำไม่ทันน้ำขังภายในห้องน้ำหรือระเบียง เป็นต้น

ระบบไฟฟ้า
การตรวจสอบระบบไฟฟ้านั้นมีทั้งขนาดสายไฟที่เข้า เบรกเกอร์ไฟฟ้าว่าถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบค่าความต้านทานของสายดินว่ามีค่าความต่างศักย์เกิด ห้า โอมหรือไม่ การตรวจสอบระบบกันดูดว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่

การตรวจบ้านที่ดีคือรายการเยอะใช่หรือไม่ ?

การตรวจบ้านต้องคำนึงถึงการแก้ไขและผลกระทบที่จะตามมาจากการแก้ไขของรายการด้วยถ้ารายการที่พบนั้นเป็นเพียงแค่ความสวยงามของงานสถาปัตยกรรมที่ไม่เรียบร้อยแต่ถ้าหากแก้ไขไปอาจทำให้เกิดรายการเพิ่มเติมก็ไม่ควรที่จะแก้ไขเพราะจะทำให้เกิดผลกระทบที่มากกว่ารายการที่เกิดในตอนแรกนั้นเอง