การเติบโตของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในศตวรรษที่ผ่านมาทำให้ที่ปรึกษางานก่อสร้างหรือคอนเซาท์ก่อสร้างได้กลายเป็นที่จับตามองสำหรับลูกค้าในภาครัฐและภาคธุรกิจในการจ้างผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ

ที่ปรึกษางานก่อสร้างมีทักษะเฉพาะด้านในการจัดการโครงการตั้งแต่แนวคิดจนสำเร็จ โดยจะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอื่น ๆ อย่างเช่น สถาปนิก วิศวกร และผู้จัดการโครงการเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปได้ด้วยดี แล้วคอนเซาท์ก่อสร้างคืออะไร ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ 

คอนเซาท์ก่อสร้างคือ

ใครคือคอนเซาท์งานก่อสร้าง ?

คอนเซาท์งานก่อสร้าง คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการว่าจ้างเพื่อให้โครงการก่อสร้างสำเร็จได้ทันเวลา พวกเขาจะได้รับมอบหมายให้ประเมินต้นทุนอาคารและทำสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้าง โดยทำงานร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรของไซต์งานเพื่อร่างแผนและดำเนินการตามที่ได้ออกแบบ

ที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างมักจะให้ความช่วยเหลือทั่วไปและทางเทคนิคแก่โครงการ ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นบนไซต์งาน นอกจากนี้ยังช่วยในการกำหนดและบริหารสัญญาระหว่างผู้รับเหมา ผู้รับช่วงต่อ และลูกค้า

ลูกค้ามีหลายเหตุผลที่ใช้บริการจากที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้าง บางคนต้องการให้ที่ปรึกษาช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้น บางคนอาจจ้างเพื่อช่วยปรับปรุงโครงการหรือตรวจสอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในสถานที่ก่อสร้าง บางคนจ้างเพื่อตรวจบ้านหรือตรวจคอนโด

ที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมการก่อสร้างหรือการจัดการการก่อสร้าง เช่น สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร วิศวกรโครงสร้าง และผู้จัดการโครงการสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการก่อสร้างได้

คอนเซาท์งานก่อสร้างทำอะไร?

คอนเซาท์งานก่อสร้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลากหลาย ดังนี้

 • กำหนดความเป็นไปได้ของโครงการ

คอนเซาท์งานก่อสร้างคือที่ปรึกษาโครงการด้านเทคนิค มีหน้าที่ตรวจหน้างานและการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความเป็นไปได้ของโครงการ จากนั้นจะต้องรายงานสิ่งที่พบให้กับลูกค้า 

 • กำหนดต้นทุนสำหรับแรงงานและการประกันภัย

ทำหน้าที่ประเมินต้นทุนแรงงานและค่าประกันที่จำเป็นสำหรับโครงการ การดำเนินการนี้จะช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าและบริษัทรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย

 • ติดต่อประสานงานกับผู้ขายเพื่อทราบต้นทุนของวัสดุ

ที่ปรึกษางานก่อสร้างต้องติดต่อประสานงานกับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนที่เป็นไปได้ของปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้าง

 • กำหนดปัญหาด้านกฎระเบียบ

ที่ปรึกษาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการก่อสร้างจะพิจารณาการอนุมัติกฎระเบียบที่จำเป็นในไซต์งานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น 

 • ดูแลโครงการ

ที่ปรึกษาด้านการจัดการงานก่อสร้างยังมีบทบาทเป็นผู้จัดการโครงการอีกด้วย โดยถูกคาดหวังให้ดูแลโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ จัดหาธุรกิจและความเชี่ยวชาญทั่วไปให้กับผู้รับเหมา และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะส่งมอบตรงเวลาและไม่เกินงบประมาณที่กำหนด

 • นำเสนอรายงานแก่ลูกค้า

ที่ปรึกษางานก่อสร้างต้องนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านรายงาน โดยรายงานเหล่านี้จะช่วยลูกค้าในกระบวนการตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น โครงการเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่ อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น หรืองบประมาณสำหรับโครงการควรเป็นเท่าใด

คุณสมบัติของคอนเซาท์งานก่อสร้าง มีอะไรบ้าง?

 • ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่ต้องจัดการการเจรจาสัญญา ปรึกษาบริษัท และจัดการโครงการ 
 • มีความรู้อย่างช่ำชองเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ตั้งแต่การวางแนวคิดไปจนถึงขั้นตอนความสำเร็จของโครงการ
 • เป็นผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์และวัสดุที่ยอดเยี่ยม
 • เป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยทักษะการพบปะผู้คนที่ยอดเยี่ยม
 • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

โดยรวมแล้ว ที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างมีหน้าที่ตั้งแต่การวิเคราะห์และตีความพิมพ์เขียวอาคารและแผนการออกแบบไปจนถึงการสื่อสารด้านเทคนิคของโครงการให้กับลูกค้าในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจ โดยสร้างความเข้าใจระหว่างผู้รับเหมาและลูกค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้า

โดยทั่วไปแล้ว ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะใช้ความเชี่ยวชาญของตนเพื่อลดต้นทุนของโครงการ จัดการโครงการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังช่วยตอบคำถามของลูกค้าและแนะนำการตัดสินใจที่เป็นไปได้

การดำเนินโครงการก่อสร้างให้สำเร็จนั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทต่าง ๆ จึงนำที่ปรึกษางานก่อสร้างเข้ามาร่วมด้วย ที่ All we check เราดำเนินการด้วยทีมตรวจบ้านที่เป็นวิศวกรมืออาชีพ โดยทีมวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร และมีประสบการทำงานโดยตรงจากสายงานอสังหาริมทรัพย์ พร้อมใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้คุณสามารถทราบถึงปัญหาของตัวบ้านได้อย่างแท้จริง ช่วยป้องกันปัญหาการใช้งบที่ปลายบานเพราะมีการประเมินค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินการจริง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนั้นได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเราอยากให้คุณนั้นมีบ้านที่ถูกใจและปราศจากปัญหาต่าง ๆ นั่นเอง สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ allwecheck.com

ที่มาข้อมูล : planradar.com