การตรวจเช็คระบบประปาคือขั้นตอนสำคัญของการตรวจบ้านที่ไม่ควรละเลยก่อนทำการซื้อหรือเช่า เพราะเป็นระบบการส่งมอบน้ำสะอาดมาใช้ในกิจวัตรประจำวัน และการระบายน้ำเสียออกไปจากบ้านของคุณ หากระบบน้ำทำงานผิดปกติ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงการตรวจเช็คระบบน้ำประปาอย่างถูกต้องเพื่อให้การใช้ชีวิตในบ้านของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ระบบประปา

ระบบประปาของบ้านสำคัญอย่างไร

1. ส่งมอบน้ำสะอาด

 ระบบประปาที่ดีจะให้น้ำสะอาดเพื่อใช้สำหรับการอาบน้ำ ล้างจาน ทำอาหาร และการใช้น้ำในส่วนอื่น ๆ ทั่วไปในชีวิตประจำวัน การมีน้ำสะอาดใช้อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและราบรื่น

2. การระบายน้ำเสีย

 ระบบประปาช่วยระบายน้ำเสียออกจากบ้าน ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง สิ่งสกปรกสะสม และการเจริญเติบโตของเชื้อโรค น้ำเสียที่ถูกระบายออกไปสู่ภายนอกบ้าน ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคภายในบ้าน   

3. เพิ่มความสะดวกสบาย

 การมีน้ำประปาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการช่วยให้ชีวิตสะดวกสบาย ประหยัดเวลาและแรงงานในการหาหรือขนน้ำมาจากที่อื่น นอกจากนี้ การมีน้ำสะอาดที่มีคุณภาพดีใช้เป็นประจำ ช่วยป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำไม่สะอาด

4. การรักษาสุขอนามัย

น้ำประปาที่สะอาดช่วยรักษาสุขอนามัย ป้องกันโรคต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ น้ำสะอาดช่วยชำระล้างเชื้อโรค และสิ่งสกปรกที่ติดมากับร่างกายออกไป ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีและลดโอกาสในการแพร่เชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 

บ้านที่มีระบบน้ำประปาที่ดีและมีการดูแลบำรุงรักษาการใช้งานอย่างเหมาะสม จะสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี การมีน้ำสะอาดเพียงพอช่วยให้เด็ก ๆ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ และนอกจากนี้ การมีน้ำสะอาดยังส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชน เช่น น้ำไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน ไม่มีสิ่งสกปรกอุดตันท่อรวม และปลอดภัยต่อการนำมาใช้

ระบบของน้ำประปา ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง?

ระบบน้ำประปาบ้านเป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดหาน้ำให้กับบ้านหรือที่อยู่อาศัยต่าง ๆ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้

 • ปั๊มน้ำ ที่ใช้สำหรับสูบน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำ เช่น บ่อน้ำ แม่น้ำ หรือบ่อบาดาล เพื่อนำมาใช้ทำกิจวัตรต่าง ๆ ในบ้าน
 • ท่อน้ำ เป็นระบบซึ่งจะนำน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาจากปั๊มน้ำไปสู่ที่ต่าง ๆ ในบ้าน เช่น อ่างล้างจาน อ่างอาบน้ำ หรือโถส้วม
 • ถังเก็บน้ำ บางบ้านอาจมีถังเก็บน้ำเพื่อสะสมน้ำไว้ใช้ในกรณีที่มีการขาดแคลนน้ำ เป็นต้น
 • ระบบท่อระบายน้ำเสีย ที่มีการติดตั้งไว้เพื่อให้น้ำที่ใช้แล้วสามารถถ่ายเทออกไปยังท่อระบายน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อุปกรณ์ควบคุม ปุ่มสวิตช์หรือวาล์วที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำ เช่น การเปิดและปิดน้ำ หรือการควบคุมความดันของน้ำในระบบ

ควรตรวจสอบอะไรบ้าง?

1. ตรวจสอบการระบายน้ำ

เริ่มต้นด้วยการเช็คระบบระบายน้ำรอบบ้าน เปิดวาล์วน้ำทุกตัวในห้องน้ำและห้องครัว แล้วตรวจสอบว่าน้ำระบายไหลออกมาอย่างถูกต้องและไม่มีการติดขัดในการระบายน้ำ

2. ตรวจสอบความดันของน้ำ 

ใช้ปั๊มน้ำหรือครอบหัวฉีดน้ำเพื่อตรวจสอบความดันของน้ำที่ไหลออกมา ความดันควรมีความสม่ำเสมอและเพียงพอที่จะให้น้ำไหลออกมามีระดับความแรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน

3. ตรวจสอบระบบส่งน้ำ 

เปิดและปิดการใช้งานของน้ำทุกที่ภายในบ้านและนอกบ้าน เช่น วาล์วน้ำในห้องน้ำ ซึ่งทำหน้าที่ส่งน้ำไปยังท่อน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรตรวจสอบว่าทุก ๆ การปิดและเปิดน้ำมีการทำงานได้อย่างถูกต้องและไม่มีการรั่วซึม

4. ตรวจสอบการรั่วซึม 

ตรวจสอบท่อน้ำที่ติดตั้งในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ใต้อ่างล้างจาน หรือหลังตู้เย็น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วซึมหรือสายน้ำที่แตก

5. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับความดันน้ำ

หากบ้านมีเครื่องปรับความดันน้ำ ให้ทำการตรวจสอบการทำงานของเครื่องว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพดีหรือไม่


6. ตรวจสอบคุณภาพของน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนซื้อบ้านนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะน้ำเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ซึ่งสิ่งที่ควรตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

 • สี น้ำประปาที่ดีควรมีสีใส ไม่มีสีหรือตะกอน
 • กลิ่น น้ำประปาที่ดีควรไม่มีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นผิดปกติ
 • รสชาติ น้ำประปาที่ดีควรมีรสชาติจืดชืด ไม่มีรสหวาน เค็ม ขม หรือเปรี้ยว
 • ความขุ่น น้ำประปาที่ดีควรมีความขุ่นไม่เกิน 5 NTU
 • อุณหภูมิ น้ำประปาที่ดีควรมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25 – 30 องศาเซลเซียส
 • ค่า pH น้ำประปาที่ดีควรมีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5
 • ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) น้ำประปาที่ดีควรมี TDS ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • ความกระด้าง น้ำประปาที่ดีควรมีความกระด้างไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • คลอรีน น้ำประปาที่ดีควรมีคลอรีนอิสระไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • โลหะหนัก น้ำประปาที่ดีควรมีปริมาณโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว สารหนู แคดเมียม ปรอท อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 • โคลิฟอร์มแบคทีเรีย น้ำประปาที่ดีไม่ควรพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
 • อีโคไล น้ำประปาที่ดีไม่ควรพบเชื้อแบคทีเรียอีโคไล

การตรวจสอบระบบประปาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่มีปัญหากวนใจในภายหลังในส่วนของประสิทธิภาพการใช้งานของระบบน้ำ ซึ่งจะไม่สร้างปัญหาในอนาคตให้กับบ้านของคุณและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นที่อาจตามมาอย่างไม่คาดคิด  

สนใจบริการตรวจบ้าน ตรวจคอนโดอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือต้องการที่ปรึกษางานก่อสร้าง ติดต่อ All We Check ปัญหากวนใจเรื่องบ้านของคุณจะหมดไป ด้วยทีมงานวิศวกรมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์จากเรา เราพร้อมตรวจสอบบ้านของคุณอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม ทุกระบบ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าบ้านของคุณปลอดภัย ไร้กังวล พร้อมเข้าอยู่อย่างสบายใจ และสบายกระเป๋า สามารถดูรายละเอียดบริการเพิ่มเติมของเราได้ที่ https://allwecheck.com