บริการตรวจบ้านเป็นการตรวจสอบสภาพบ้านอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนที่ผู้ซื้อจะตัดสินใจเข้าไปพักอาศัย เพื่อให้แน่ใจว่าบ้านอยู่ในสภาพที่พร้อมหรือมีปัญหาอะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านหากย้ายเข้าไปอยู่ การตรวจบ้านจะทำให้คุณทราบถึงสภาพที่แท้จริงของบ้าน ช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อบ้านได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในการพักอาศัย และสามารถวางแผนการซ่อมแซมบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหา รวมไปถึงการประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในแต่ละส่วน       

ส่วนที่สำคัญมากของการตรวจบ้านคือโครงสร้างของหลังคา เพราะเป็นส่วนที่โอบอุ้มบ้านทั้งหลังทั้งในส่วนของสภาพอากาศต่างๆและลดปัญหากวนใจที่อาจตามมาภายหลัง ในบทความนี้เราจะมาทราบกันว่า ทำไมต้องใช้บริการตรวจบ้านตรวจสอบหลังคาอย่างเชี่ยวชาญ 

บริการตรวจบ้าน


ต้องตรวจสอบโครงสร้างอย่างละเอียด

1.การตรวจสอบการรั่วซึม 

การตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาเป็นเรื่องสำคัญ เช็คการรั่วซึมโดยการตรวจสอบสีของหลังคาเพื่อดูว่ามีร่องรอยการรั่วซึมหรือไม่ การใช้ซากซีดีหรือสแกนเนอร์อินฟราเรดเพื่อตรวจสอบแหล่งรั่วซึมเพิ่มเติมก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

2.การตรวจสอบการชำรุด 

หากมีการชำรุดหรือความเสียหายใดๆ ก็ควรทำการบันทึกลักษณะและขนาดของปัญหา รวมถึงการตรวจสอบว่าปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือไม่

3.การตรวจสอบวัสดุ 

ตรวจสอบว่าวัสดุที่ใช้ในการสร้าง หรือซ่อมแซมหลังคาว่ามีความแข็งแรงและคงทนต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ หรือไม่

4.การตรวจสอบระบบระบายน้ำ 

ตรวจสอบระบบระบายน้ำหลังคาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำน้ำออกจากหลังคาอย่างถูกต้อง และไม่มีการสะสมน้ำในพื้นที่ที่ไม่ควร

5. การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย 

ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ท่อระบายอากาศ ท่อระบายความร้อน หรือระบบระบายน้ำฝนอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทำตามมาตรฐานและถูกต้อง

6. การตรวจสอบความปลอดภัย 

ตรวจสอบว่าหลังคามีโครงสร้างที่แข็งแรงและปลอดภัยต่อผู้อาศัย รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เช่น การตรวจสอบการรับน้ำฝนเพียงพอเพื่อป้องกันน้ำท่วม การตรวจสอบการรับมือกับลมและฝนที่แรง 

ลดการเกิดผลเสียที่ตามมาภายหลัง

1. เสี่ยงต่อความปลอดภัย

หลังคาที่มีปัญหาอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบ้าน การไม่ตรวจสอบหรือไม่ทราบถึงปัญหา อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้อาศัยในบ้าน เช่น การร่วงหล่นของส่วนหนึ่งของหลังคาที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

2. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หากพบปัญหาหลังจากที่ซื้อบ้านแล้ว การซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลังคาอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะหากมีปัญหาที่ร้ายแรงที่ต้องการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงบริเวณหลังคา

3. ความไม่สบายใจ

 การทราบถึงปัญหาของหลังคาก่อนที่จะซื้อบ้านจะช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจ และสามารถเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้นในระยะยาว

4. สภาพสิ่งแวดล้อม

หากหลังคามีปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน เช่น การรั่วซึมของน้ำฝนอาจส่งผลเสียต่อโครงสร้างของบ้าน และเกิดความชื้นในบริเวณภายในที่อาจเสียหายต่อวัสดุสิ่งปลูกสร้าง

5. ความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลังคาอาจทำให้คุณต้องเผชิญกับความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ความไม่สะดวกในช่วงฝนตกเนื่องจากมีการรั่วซึมของน้ำฝนผ่านหลังคา

บริการตรวจบ้านมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

1. มีความรู้เฉพาะทาง

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหลังคามีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบปัญหาที่อาจไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เช่น การตรวจสอบสภาพพื้นผิวหลังคา การตรวจสอบรอยแตกร้าว การขาดหายของวัสดุ และการตรวจสอบระบบระบายน้ำฝน เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมเมื่อต้องการตัดสินใจ

2.การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหลังคามักมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการตรวจสอบอาการและปัญหาของหลังคา ซึ่งสามารถช่วยให้ค้นพบปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

3.เอกสารและรายงาน

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหลังคาสามารถให้เอกสารและรายงานเกี่ยวกับสถานะของหลังคาและปัญหาที่พบ เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่ต้องการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อบ้านหรือการซ่อมแซม

การตรวจสอบหลังคาบ้านกับผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการลงทุนในบ้านหลังใหม่ของคุณ การตรวจบ้านก่อนที่จะซื้อจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณมั่นใจและลดความเสี่ยงในการเผชิญกับปัญหาหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอนาคต หากคุณต้องการที่จะใช้บริการตรวจสอบหลังคาหรือโครงสร้างอื่นๆภายในบ้าน หรือตรวจคอนโดที่ต้องการเข้าอยู่ สามารถติดต่อเราเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลบ้านของคุณได้ที่ https://allwecheck.com