Posts

ตรวจบ้านหลังโอน

วิธีเตรียมตัวตรวจบ้านในฐานะผู้ขาย

77% พิจารณาเฉพาะบ้านที่ได้รับการตรวจก่อนโอนหรือตรวจบ้านหลังโอนแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านตกลงซ่อมแซมปรับปรุงในส่วนที่ต้องเสียหายเท่านั้น การตรวจบ้านจึงกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

บริษัทรับตรวจบ้าน

เคล็ดลับการตรวจบ้านสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย จากบริษัทรับตรวจบ้าน

ใครก็ตามที่กำลังหาซื้อบ้านย่อมต้องการตรวจบ้านให้ดีก่อนตกลงซื้อ ดังนั้น บริษัทรับตรวจบ้าน จึงได้นำเคล็ดลับดี ๆ มาแบ่งปันผู้ซื้อและผู้ขายบ้าน