รับตรวจบ้าน | ความเสี่ยงจากการไม่ตรวจบ้าน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายคอนโดกำลังร้อนแรงในขณะนี้ จุดประกายให้ผู้ซื้อบ้านมีแนวโน้มที่จะข้ามการ ตรวจบ้าน เพื่อที่จะปิดบ้านได้อย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อบางรายอาจยื่นข้อเสนอที่ไม่ธรรมดา เช่น

ข้อเสนอที่เป็นเงินสดทั้งหมดหรืออาสาที่จะปิดบ้านโดยไม่ต้องตรวจบ้าน แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขายบ้ าน แต่ก็ทำให้ผู้ซื้อบ้านเสี่ยงที่จะซื้อบ้านที่ไม่ทราบปัญหา

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในการไม่ตรวจบ้านคือผู้ซื้อจะตาบอด ทุกบ้านมีปัญหา อย่าปล่อยให้ความ “ดูใหม่”  เบี่ยงเบนความสนใจ บ้านที่ดูเหมือนใหม่อาจซ่อนปัญหาไว้หลายอย่าง เมื่อผู้ซื้อละเลยการตรวจบ้านก็เหมือนสละผลประโยชน์ที่ควรได้รับ หรือเสียโอกาสสำหรับการถอนตัวจากข้อตกลง

ไม่ว่าผู้ซื้อจะอยู่ในตลาดเพื่อซื้อบ้านหรือซื้อคอนโด ควรได้รับการตรวจบ้าน เพื่อมองหาปัญหาที่มีอยู่ ในบทความต่อไปนี้จะหยิบยกความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด บางประการของการไม่รับบริการตรวจบ้านที่ผู้ซื้อบ้านมือใหม่จำเป็นต้องรู้ และอย่าลืมมองหาผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัท รับตรวจบ้าน ที่น่าเชื่อถือ ทำการตรวจบ้าน หรือตรวจคอนโด ก่อนซื้อทุกครั้ง

ปัญหาด้านความปลอดภัย

มีปัญหาด้านความปลอดภัยมากมายที่ผู้ซื้ออาจไม่พบหากไม่มีการตรวจบ้าน ไม่ว่าจะเป็น เชื้อรา ก๊าชเรดอน (รังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นสาเหตุมะเร็งปอด) และคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงปัญหาด้านความปลอดภัยบางส่วนเท่านั้นที่ผู้ซื้อต้องทราบก่อนดำเนินการซื้อและเข้ าครอบครองทรัพย์สิน

เครื่องมือการเจรจาต่อรอง

บ้านอาจดูสวยงาม แต่มีปัญหาด้านโครงสร้างหรือทางเทคนิคที่สำคัญเกี่ยวกับสายไฟ หลังคา ระบบ HVAC ประปา หรืออื่น ๆ การตรวจสอบบ้านที่มีคุณภาพจะช่วยให้ทราบข้อมูลภายในของบ้านก่อนที่จะกลายเป็นของผู้ซื้อ หากการตร วจสอบพบว่ามีปัญหาใหญ่ที่ต้องบำรุงรักษาหนักหรือการซ่อมแซมที่มีราคาแพง ผู้ซื้ออาจต้องการยกเลิกข้อตกลง การมีเหตุฉุกเฉินในการตรวจสอบในสัญญาทำให้สามารถเลือกไม่รับได้ แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สัญญาอย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม ดังนั้นหากไม่มีการตรวจบ้านแล้วพบปัญหาในภายหลัง ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดในการซ่อมแซมเองทั้งหมด

ซึ่งปกติแล้วหากการตรวจสอบพบว่ามีปัญหาจริง ผู้ซื้อมีทางเลือกสองสามทาง คือ ขอให้ผู้ขายซ่อมแซม ขอสินเชื่อปิดเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมด้วยตนเอง หรือต่อรองราคาขายใหม่ (ผู้ขายบางรายจะมีข้อความระบุว่าจะไม่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซมที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด) หากข้อบกพร่องนั้นรุนแรงเพียงพอ ผู้ซื้อก็สามารถยกเลิกข้อตกลงทั้งหมดได้เช่นกัน

การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนในอนาคต

แม้ว่าผู้ซื้อจะซื้อบ้านในสภาพ “ตามสภาพ” ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างขึ้นใหม่ ขายสั้น หรือการยึดสังหาริมทรัพย์ การตรวจบ้านจากบริษัทรับตรวจบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทราบถึงสภาพที่แท้จริงของบ้าน อย่างน้อยที่สุด แม้ว่ารายงานการตรวจสอบจะเป็นไปในเชิงบวก ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งเตือนถึงสถานการณ์การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทนที่เป็นไปได้ในอนาคต

ข้อมูลเชิงลึกของบ้าน

ผู้ตรวจบ้านมืออาชีพจะไม่เพียงแต่ชี้ให้เห็นปัญหาปัจจุบันของบ้านเท่านั้น แต่พวกเขาอาจสามารถตรวจพบปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา ในผู้ตรวจบ้านบางรายอาจช่วยสร้างแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อจะพลาดข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้หากไม่รับการตรวจบ้าน

แบบมาตรฐานอาคารที่พักอาศัยและอาคาร

แม้ว่าโดยทั่วไปจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้ซื้อบ้านต้องกังวล แต่งานที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ บริษัทรับตรวจบ้านที่มีประสบการณ์มักจะตรวจ พบสัญญาณเตือนถึงปัญหาและสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกกฎหมายและเป็นไปตามแบบมาตรฐานอาคาร ที่พักอาศัยและอาคารหรือไม่

ปัญหาสัญญาทางกฎหมาย

ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของการตรวจบ้านคือการให้สัญญาทางกฎหมายแก่ผู้ซื้อผ่านเงื่อนไขฉุกเฉิน อย่า งไรก็ตาม หากละเลยการตรวจบ้าน ผู้ซื้อจะมีทางเลือกน้อยกว่าที่จะออกจากสัญญาการซื้อขายอย่างถูกกฎหมาย

การประกันภัย

บริษัทประกันบ้านจำนวนมากจะไม่ทำประกันบ้านหากไม่ได้รับการตรวจสอบบ้านที่ผ่านการรับรองจากบริษัทรั บตรวจบ้านที่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากบริษัทประกันภัยไม่ต้องการใช้โอกาสนี้ครอบคลุมบ้านที่ต้องซ่อมแซมร าคาแพงในอนาคต

“อย่าเสี่ยงซื้อบ้านโดยไม่มีการตรวจสอบ” หากมีความต้องการตรวจบ้าน ตรวจคอนโด หรือต้องการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ติดต่อ All we check เราดำเนินการโดยทีมตรวจบ้านที่เป็นวิศวกรมืออาชีพ โดยทีมวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร และมีประสบการทำงานโดยตรงจากสายงานอสังหาริมทรัพย์พร้อมใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้คุ ณสามารถทราบถึงปัญหาของตัวบ้านได้อย่างแท้จริง ช่วยป้องกันปัญหาการใช้งบที่ปลายบานเพราะมีการประเมินค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินการจริง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนั้นได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเราอยากให้คุณนั้นมีบ้านที่ถูกใจและปราศจากปัญหาต่าง ๆ นั่นเอง สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ allwecheck.com

ที่มาข้อมูล : alcova.com