การซื้อบ้านมีหลายขั้นตอน หนึ่งในนั้นคือการตรวจบ้าน เมื่อคุณได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับบ้าน คุณอาจคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตาม การใช้บริการจากบริษัทรับตรวจบ้านก่อนโอน ที่มีความเป็นมืออาชีพสามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะโอนซื้อบ้าน 

บทความต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการตรวจบ้านและขั้นตอนการตรวจบ้านที่ผู้ซื้อบ้านต้องรู้

การตรวจรับบ้านคืออะไร ?

การตรวจบ้านเป็นเหมือนการตรวจร่างกายและระบบต่าง ๆ ของบ้าน หากตรวจสอบพบปัญหา คุณสามารถเจรจากับผู้ขายเพื่อลดราคาบ้านหรือจัดการซ่อมแซมก่อนปิดการซื้อขาย หรืออาจตัดสินใจยกเลิกการซื้อหากพบว่าบ้านมีปัญหาใหญ่ที่ยากต่อการซ่อมแซมหรือปรับปรุง 

การตรวจรับบ้านแตกต่างจากการตรวจประเมินบ้าน การประเมินคือการประมาณมูลค่าทรัพย์สินของคุณ ผู้ให้กู้จำนองใช้การประเมินเพื่อให้แน่ใจว่าบ้านมีมูลค่าตามจำนวนที่ให้ยืม ผู้ประเมินจะไม่ลงลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของบ้าน แต่จะดูที่มูลค่าทรัพย์สินและสภาพโดยรวมของบ้าน ในขณะเดียวกันการตรวจบ้านมักจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ผู้ขายยอมรับข้อเสนอจากผู้ซื้อ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว บ้านก็จะเข้าสู่ข้อตกลง ส่วนใหญ่ของผู้ซื้อบ้านมักใช้บริการจากบริษัทรับตรวจบ้านก่อนโอนเงินซื้อบ้านจริง เนื่องจากต้องการทราบถึงปัญหาของบ้านที่พวกเขากำลังจะซื้อ 

การตรวจบ้านมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

โดยปกติแล้วผู้ซื้อบ้านจะเป็นฝ่ายดูแลค่าใช้จ่ายจากการตรวจบ้าน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่สำคัญของบ้าน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของค่าบริการรับตรวจบ้านก่อนโอนจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานที่ อายุ และขนาดของบ้าน

สิ่งที่ผู้ซื้อควรรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจบ้าน 

ในฐานะผู้ซื้อมีขั้นตอนบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจบ้าน

การเลือกผู้ตรวจบ้านหรือที่ปรึกษางานก่อสร้างอาจดูเหมือนเป็นงานที่ยาก แต่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะมีคอนเนคชันกับผู้ตรวจบ้านที่ผ่านการรับรองหรือบริษัทที่ดำเนินการตรวจบ้านด้วยวิศวกรมืออาชีพ ซึ่งพวกเขาสามารถแนะนำบริษัทรับตรวจบ้าน ตรวจคอนโดที่ไว้ใจให้คุณได้ โดยวิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

เมื่อคุณโทรนัดหมายผู้ตรวจบ้าน ควรสอบถามผู้ตรวจบ้านว่าการตรวจอะไรบ้าง ใช้เวลานานเท่าใด และต้องแน่ใจว่าเข้าใจทุกอย่างที่จะตรวจ พร้อมทั้งสอบถามว่าพวกเขาสามารถทำได้ทั้งหมดหรือไม่ ที่สำคัญคือการตกลงราคาร่วมด้วย

วันตรวจบ้าน

ผู้ตรวจบ้านเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ยังมีสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในฐานะผู้ซื้อเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น นั่นคือผู้การเข้าร่วมตรวจบ้าน หากพบเห็นความเสียหาย การพูดคุยกับผู้ตรวจสอบแบบเรียลไทม์ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบ้านมากกว่าที่พบในรายงานการตรวจสอบ

รายงานการตรวจรับบ้าน

หลังจากการตรวจบ้าน คุณจะได้รับรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมคุณสมบัติหลักของทรัพย์สินและบันทึกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ตรวจบ้านที่ดีจะใช้เวลาแนะนำคุณเกี่ยวกับรายงานและสิ่งที่ค้นพบ ซึ่งอาจรวมถึงความเสียหายหรือการสึกหรอที่พบในบ้านทั้งขนาดเล็กน้อยและขนาดใหญ่ ดังนั้นรายงานการตรวจบ้านจึงมีแนวโน้มที่จะพบปัญหามากมาย แต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะผู้ตรวจบ้านสามารถช่วยให้คุณแยกแยะสิ่งที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายได้

สอบถามการซ่อมแซม

หากรายงานการตรวจสอบบ้านของคุณมีความเสียหายที่สำคัญ คุณอาจขอให้ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเจรจาขอส่วนลดจากราคาซื้อได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถคาดหวังให้ผู้ขายแก้ไขทุกข้อบกพร่องในบ้านได้ แต่คุณสามารถใช้ข้อมูลในรายงานการตรวจสอบเพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คุณอาจต้องเสียจากการซ่อมแซมที่จำเป็นได้ 

หากคุณกำลังจะซื้อบ้าน แต่ไม่ต้องการซ่อมแซมแบบเซอร์ไพรส์ ซึ่งนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง การใช้บริการจากบริษัทรับตรวจบ้านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาช่วยจำกัดความเสี่ยงของการซ่อมแซมในอนาคต และรับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับอนาคตของคุณ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการซื้อบ้านใหม่ ติดต่อ All we check เราดำเนินการด้วยทีมตรวจบ้านที่เป็นวิศวกรมืออาชีพ โดยทีมวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร และมีประสบการทำงานโดยตรงจากสายงานอสังหาริมทรัพย์ พร้อมใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้คุณสามารถทราบถึงปัญหาของตัวบ้านได้อย่างแท้จริง ช่วยป้องกันปัญหาการใช้งบที่ปลายบานเพราะมีการประเมินค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินการจริง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนั้นได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเราอยากให้คุณนั้นมีบ้านที่ถูกใจและปราศจากปัญหาต่าง ๆ นั่นเอง สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ https://allwecheck.com

ที่มาข้อมูล: rocketmortgage.com