Project : ควบคุมงาน Build-In Interior บ้านพักอาศัย 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร

  • เวลาที่ใช้ : 16 เดือน
  • ทีมงาน : 2 คน
  • บ้านเดี่ยว
16

เดือน ระยะเวลาก่อสร้าง