ทำไมต้องตรวจบ้านก่อนซื้อ

เมื่อคุณพบบ้านที่สมบูรณ์แบบ แต่กำลังเกิดความสงสัยที่ว่า “คุณจำเป็นต้อง “ตรวจบ้านก่อนซื้อ” จริงหรือไม่ ?” “ถ้าจะตรวจบ้านต้องไปหาใคร ?” “ประโยชน์ของการตรวจบ้านคืออะไร ?” ซึ่งคำตอบของคำถามข้างต้นได้รวบรวมอยู่ในบทความนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบบ้านอย่างมืออาชีพสามารถให้ความมั่นใจที่จำเป็นมากแก่ผู้ซื้อบ้านโดยทำให้พวกเขามองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะปิดบ้าน

ตรวจบ้านก่อนซื้อ

การตรวจบ้านก่อนซื้อคืออะไร ?

การตรวจบ้านก่อนซื้อ คือ การตรวจสอบโครงสร้างและระบบของบ้านด้วยสายตาแบบไม่รุกล้ำ หากการตรวจสอบพบปัญหา คุณสามารถเจรจากับผู้ขายเพื่อลดราคาบ้านหรือจัดเตรียมการซ่อมแซมก่อนปิด คุณอาจตัดสินใจที่จะยกเลิกการขายหากมีปัญหาใหญ่กับบ้านและคุณไม่สามารถต่อรองราคาซื้อที่ต่ำกว่าหรือบรรลุข้อตกลงกับผู้ขายได้

การ ตรวจบ้าน แตกต่างจากการประเมินบ้าน การประเมินคือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของคุณ ผู้ให้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยใช้การประเมินเพื่อให้แน่ใจว่าบ้านมีมูลค่าเงินกู้ ผู้ประเมินราคาจะไม่พูดถึงรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของบ้าน แต่ควรดูที่มูลค่าทรัพย์สินในท้องถิ่นและสภาพโดยรวมของบ้าน

การตรวจบ้านมักจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ผู้ขายยอมรับข้อเสนอจากผู้ซื้อ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว บ้านจะอยู่ในการตรวจสอบ ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นก่อนหรือในช่วงเวลาเดียวกับการประเมิน

สิ่งที่รวมอยู่ในการตรวจสอบและรายงาน

ผู้ตรวจสอบจะประเมินพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งภายในและภายนอกด้วยสายตา ผนัง, เพดาน, พื้น, โครงสร้าง, ฐานราก, หลังคา ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบพื้นที่ส่วนกลางได้ในกรณีของคอนโดมิเนียม โดยรายงานการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วย

  • ข้อสังเกตโดยละเอียดเกี่ยวกับสภาพของทรัพย์สิน
  • รายละเอียดเกี่ยวกับข้อบกพร่อง งานที่จำเป็น การแทรกซึมของน้ำ ลักษณะของเชื้อรา กลิ่นที่น่าสงสัย ฯลฯ
  • ภาพถ่ายสถานที่

เลือกผู้ตรวจสอบอย่างไร ?

เป็นการดีที่สุดที่จะตรวจบ้านก่อนซื้อนั้นจะทำโดยผู้ตรวจสอบที่มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร และมีประสบการทำงานโดยตรงจากสายงานอสังหาริมทรัพย์ พร้อมใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งการตรวจบ้านของ All we check นั้นดำเนินการโดยทีม ตรวจบ้าน ที่เป็นวิศวกรมืออาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพ มากประสบการณ์ ทำให้คุณสามารถทราบถึงปัญหาของตัวบ้านได้อย่างแท้จริง

การตรวจบ้านก่อนซื้อมีประโยชน์อย่างไร ?

ทำความเข้าใจสินทรัพย์ที่คุณกำลังจะซื้อเป็นอย่างดี

การซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่สำคัญ การตรวจบ้านก่อนซื้อช่วยให้คุณสามารถดำเนินการตามความรู้ข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่ เป็นขั้นตอนสำคัญที่คุณจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ประโยชน์หลักของการตรวจสอบก่อนซื้อคือช่วยให้คุณได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อครั้งแรก ดังนั้นการมีข้อเท็จจริงทั้งหมดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ถูกบดบังด้วยความสวยงามของบ้าน

การจำกัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ตรวจบ้านมีแนวโน้มที่จะมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมากกว่า แต่อาจมีข้อบกพร่องแฝงอยู่แม้ว่าจะมีความละเอียดถี่ถ้วนและความสามารถก็ตาม การจ้างผู้ตรวจสอบที่ผ่านการรับรองและมีใบประกอบวิชาชีพจะช่วยให้ผู้ซื้อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น หากผู้ตรวจสอบไม่ตรวจสอบห้องใต้หลังคาแม้ว่าจะสามารถเข้าถึงได้และผู้ซื้อพบว่าเสียหายในภายหลัง ผู้ซื้อสามารถโต้แย้งรายงานการตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ตรวจสอบที่พลาดข้อบกพร่องที่มองเห็นได้และเข้าถึงได้

การพิจารณาว่าบ้านจะต้องดำเนินการใด ๆ ในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว และการเจรจาต่อรองราคา

ตัวอย่างเช่น หากจำเป็นต้องทำหลังคาใหม่ในช่วงเวลาสั้น ๆ และไม่ได้ระบุไว้ในประกาศของผู้ขาย ซึ่งอาจส่งผลต่อว่าผู้ซื้อต้องการดำเนินการต่อหรือช่วยให้พวกเขาเจรจาราคาใหม่ ผู้ขายสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ หรือผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาที่ต่ำกว่าได้หากพวกเขาดำเนินการเอง

ยกเลิกการทำรายการหากมีข้อบกพร่องใด ๆ

หากคุณเพิ่มเงื่อนไขการขายกับการตรวจสอบก่อนการซื้อและการอนุมัติทางการเงิน การทำเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถยกเลิกสัญญาการซื้อได้หากการตรวจสอบไม่เป็นไปในเชิงบวก

คุณควร ตรวจบ้านก่อนซื้อ เมื่อใด

การซื้ออสังหาริมทรัพย์มีหลายขั้นตอน เช่น เงินดาวน์ การขออนุมัติสินเชื่อล่วงหน้า การเยี่ยมบ้าน การยื่นข้อเสนอ ฯลฯ การตรวจบ้านก่อนซื้อจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้ส่งข้อเสนอในการซื้อและได้รับการยอมรับจากผู้ขายแล้ว แต่ควรรอรายงานการตรวจสอบบ้านก่อนทำการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ ที่จริงแล้วทันทีที่คุณยื่นขออนุมัติล่วงหน้าในการจำนอง คุณควรติดต่อผู้ ตรวจบ้าน รอไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาเพื่อกระชับเวลา ไม่ให้เกิดความล่าช้า

หากคุณกำลังมองหาบ้านอยู่ ขั้นตอนที่สำคัญนอกเหนือจากการคุยรายละเอียดต่าง ๆ ของบ้านก็คือ การตรวจบ้าน บริการในการตรวจบ้านและ ตรวจคอนโของ All we check นั้นดำเนินการโดยทีม ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ที่เป็นวิศวกรมืออาชีพ โดยทีมวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร และมีประสบการทำงานโดยตรงจากสายงานอสังหาริมทรัพย์ พร้อมใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้คุณสามารถทราบถึงปัญหาของตัวบ้านได้อย่างแท้จริง ช่วยป้องกันปัญหาการใช้งบที่ปลายบานเพราะมีการประเมินค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินการจริง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนั้นได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเราอยากให้คุณนั้นมีบ้านที่ถูกใจและปราศจากปัญหาต่าง ๆ นั่นเอง สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ allwecheck.com

ที่มาข้อมูล: nbc.ca