บทความตรวจบ้าน (EP 2 ทำไมถึงควรเป็นวิศวกรโยธา )

งานตรวจรับบ้านและคอนโด นั้นทำไมถึงควรใช้วิศวกรโยธา

 

วิศวกรโยธา เป็นสาขาหนึ่งของ วิศวกรรมศาสตร์ โดย สาขา โยธานั้น

เรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง มีวิชาที่เรียนหลากหลาย แต่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างบ้านที่พักอาศัย ตึก ถนน

มีสอนเกี่ยวกับการออกแบบบ้านในวิชา คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ RC Design หรือว่าจะเป็นวิชา Soil and Foundation

การออกแบบฐานราก หรือ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสถาพดินต่างๆ ชั้นดิน การทรุดตัว

 

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นว่า วิศวกรโยธาได้ เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างมา ปัจจุบัน เห็นว่ามีวิศวกรออกมาตรวจบ้าน อยู่มาก แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า วิศวกรที่มาตรวจบ้านของท่าน เป็นวิศวกรจริงหรือไม่ จบสาขาใดมา สามารถตรวจสอบได้จาก ใบประกอบวิชาชีพ จะมีระบุให้เห็นว่า เป็นวิศวกร โยธา ไฟฟ้า หรือ เครื่องกลเป็นต้น

 

แต่ทั้งนี้วิศวกร โยธาที่จบมาก็มีความเชี่ยวชาญ ในอาชีพ ที่แตกต่างกันออกไป ต่างคนที่จบมาออกไปทำงานที่แตกต่างบางคนเป็น

  • วิศวกร คุมงานก่อสร้างใหญ่ เช่น รถไฟฟ้า โรงงาน เป็นต้น จะมีความสามารถเกี่ยวกับงานโครงสร้างใหญ่

  • วิศวกร ออกแบบ จะมีความเกี่ยวกับงานออกแบบโครงสร้าง

  • วิศวกร ควบคุมคุณภาพ จะมีความเชียวชาญเกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

  • วิศวกร โครงการอสังหาริมทรัพย์ จะมีความเชียวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ ขั้นต่องานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ซึ่งจำเป็นต้นมีความละเอียด ของงานก่อสร้างมากกว่า งานโรงงานหรืองานสร้างออฟฟิศ เพราะ ผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ประจำ การตรวจสอบงานสถาปัตยกรรมความสวยงาน เช่น เซี้ยมหรือมุมฉากผนัง เป็นต้น

 

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าวิศวกรโยธามีความสามารถจากการเรียนมาแต่ว่าต่างที่จะไปพัฒนาความสามารถของตนเองไปในด้านต่างๆที่แตกต่างออกไป

 

งานตรวจบ้านเป็นงานที่ใครๆก็สามารถตรวจได้แต่ บ้านเป็นสินค้าที่มีราคาแพง ควรเลือกใช้ผู้เชียวชาญมาตรวจสอบและแนะนำให้กับผู้ซื้อจะดีกว่า

 

 

หากผู้อ่านบทความท่านใดสนใจให้ทางเราเข้าตรวจบ้านของท่าน หรือต้องการปรึกษาปัญหาต่างๆ

เกี่ยวกับงานก่อสร้างสามารถติดต่อ ทีมงาน ALL WE CHECK ตลอด

ทีมงานตรวจบ้าน ALL WE CHECK ตรวจก่อนโอน สบายใจก่อนอยู่