บทความการตรวจบ้าน (EP1 ระบบไฟฟ้าเต้ารับ)

 

การต่อสายไฟเต้ารับผิด ประกอบด้วย 6 กรณีดังนี้

ต่อไปนี้ทาง ALL WE CHECK ขอแทนสายไฟทั้ง 3 แบบ ดังนี้

  • สาย Line ขอแทนว่า L
  • สาย Neutron ขอแทนว่า N
  • สาย Ground ขอแทนว่า G

 

กรณีที่ 1: สาย (L) หรือ (G) และ (N) ซึ่งเป็นสายที่ไม่มีไฟ

กรณีนี้จะทำให้ไม่มีไฟที่เต้ารับ เมื่อนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเสียบ จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน

 

กรณีที่ 2: ไม่ได้ต่อสาย (G)

        กรณีนี้สามารถทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  ซึ่งหากเกิดมีไฟรั่วที่เครื่องใช้ไฟฟ้า  แล้วผู้ใช้ไฟฟ้าไปสัมผัสตัวเครื่องก็อาจจะโดนไฟฟ้าดูดได้

กรณีที่ 3: ไม่ได้ต่อสาย (N)

กรณีนี้จะเป็นเหมือนกรณีที่ 1 คือ ไฟเดินไม่ครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน

 

กรณีที่ 4: สาย (N) และสาย (L) ต่อสลับกัน

กรณีนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้  มีไฟเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าใช้สวิตช์ขั้วเดียว ซึ่งมักจะมีปัญหาไฟรั่วที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สลับขั้วไม่ได้  เป็นอันตรายอาจโดนไฟฟ้าดูดเมื่อไปสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า….*กรณีนี้จะเจอบ่อยที่สุดถ้ามีการใช้ปลั๊กพ่วง เหตุผลเพราะว่าสวิตช์ปิดเปิดที่ตัวปลั๊กพ่วงจะตัดวงจรไฟฟ้าแค่สายเส้นใดเส้นหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นสาย L หรือ N ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเสียบสลับหรือไม่

 

กรณีที่ 5: สาย (G) และสาย (L) ต่อสลับกัน

         กรณีนี้เป็นอันตรายมาก  เนื่องจากปกติแล้วสายดินจะถูกต่อเข้ากับเปลือกหุ้มของเครื่องใช้ไฟฟ้า (ต่อเข้ากับส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า)  ดังนั้นหากต่อสลับกันไฟก็จะมาทางสายดิน และมีไฟ 230 โวลต์ ปรากฏที่เครื่องใช้ไฟฟ้า!  เมื่อไปสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ผิวเป็นโลหะ  เราก็จะได้รับไฟอย่างจังถูกไฟฟ้าดูดอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

กรณีที่ 6: สาย (N) และสาย (L) ต่อสลับกันและไม่ได้ต่อสาย (N)

        กรณีนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน มีไฟเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าใช้สวิตช์ขั้วเดียว ซึ่งมักจะมีปัญหาไฟรั่วที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สลับขั้วไม่ได้  เป็นอันตรายอาจโดนไฟฟ้าดูดเพื่อสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

สำหรับการตรวจบ้านนั้น

ระบบไฟ อย่างกรณีที่ 4 บางท่านอาจไม่ใส่ใจเนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นสามารถใช้งานได้ปกติ

หากผู้อ่านบทความท่านใดสนใจให้ทางเราเข้าตรวจบ้านของท่าน หรือต้องการปรึกษาปัญหาต่างๆ

เกี่ยวกับงานก่อสร้างสามารถติดต่อ ทีมงาน ALL WE CHECK ตลอด

ทีมงานตรวจบ้าน ALL WE CHECK ตรวจก่อนโอน สบายใจก่อนอยู่