ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ “เรื่องน้ำๆภายในบ้าน”

ตำแหน่งที่ควรตรวจสอบ ปัญหาที่จะตามมา
ท่อน้ำทิ้งภายในบ้าน เช่น FD,RD มีเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันภายในท่อ ในตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ใช้งานอาจไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไปติดอยู่จากท่อขนาด 2” อาจเหลือที่ให้น้ำไหลแค่ 50% แล้วในอนาคตรหากใช้งานไปมากๆมีเศษผมไปอุตตันอาจทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้จนอุดตัน จึงควรทำการ ทดสอบระบบประปาก่อนโอนบ้าน นั้นเอง
น้ำขังในบ่อพัก น้ำขังในบ่อพักที่จะออกไปสู่บ่อพักรวมของโครงการอาจเป็นต้นเหตุให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดั้งนั้นควรตรวจสอบให้ดีว่า Slope ของท่อน้ำที่จะออกไปได้ระดับหรือไม่ ถ้าได้ระดับไม่ควรมีน้ำขัง
น้ำขังระเบียง น้ำขังระเบียงในตอนแรกอาจไม่มีปัญหาเนื่องจากบ้านยังไม่มีรอยร้าวเกิดขึ้นแต่ถ้าปล่อยไว้ในอนาคตรเกิดมีรอยร้าวแล้วน้ำขังที่ระเบียงน้ำก็จะซึม ตามรอยร้าวและลงฝ้าชั้นล่างในที่สุด
น้ำรั่วท่อน้ำดี การตรวจสอบในส่วนนี้ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะเวลาติดตั้งปั๊มน้ำหน้าที่ของปั๊มน้ำคือปรับแรงดันน้ำในท่อให้คงที่ตลอดหากมีการรั่วซึมแรงดันก็จะตรงทำให้ปั๊มต้องทำงานหากไม่มีคนใช้งานแล้วมีเสียงปั๊มทำงานจึงสรุปได้ว่าท่อน้ำดีมีการรั่วซึม
น้ำรั่วกระจกอลูมิเนียม น้ำรั่วกระจกเกิดได้หลายสาเหตุแต่ที่พบเห็นโดยมากจะเกิดจากการเสื่อมสภาพของ PU ที่ยิงรอบกระจกแต่ในส่วนการประกอบ เฟรมอลูมิเนียมไม่ดีก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่เพื่อความสบายใจจึงควรตรวจสอบด้วยการ Test น้ำก่อนโอนบ้าน