สิ่งที่ควรตรวจสอบและติดตามหลังโอนบ้าน

  • มิเตอร์น้ำและไฟฟ้า เนื่องจากบางโครงการไม่ได้ทำการขอมิเตอร์ตั้งแต่ก่อนขายแต่จะทำการขอมิเตอร์ให้หลังจากที่ลูกค้าทำการโอนบ้านแล้ว บางทีโครงการอาจจะทำน้ำและไฟฟ้าชั่วคราวมาให้ใช้งานก่อน แต่อย่างไรก็ตามไฟฟ้าอาจเกิดปัญหาขึ้นได้เนื่องจากไฟฟ้าชั่วคราวนั้นกำลังไฟน้อยกว่ามิเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วจึงทำให้อาจเกิดปัญหาไฟไม่พอได้
  • อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน เช่น กุญแจห้องทุกห้องและทำการทดสอบว่าใช้ได้หรือไม่, ใบรับประกันต่างๆ เช่น หลังคา ถังบำบัดภายในบ้าน , อุปกรณ์รีโมตต่างๆ ที่โครงการแถมให้ เช่น แอร์ เป็นต้น
  • ติดตามรายการแก้ไขบ้านที่ได้ตรวจสอบไว้การที่โอนบ้านไม่ได้หมายความว่าทางลูกค้าจะต้องเซ็นรับบ้านในการซ่อมแซมจึงความทำการแก้ไขให้เสร็จค่อยเซ็นรับบ้าน