ตรวจบ้าน (EP2 โดยวิศวกรดีอย่างไร)

 ความสำคัญของการ ตรวจบ้าน โดยวิศวกร และ ทำไมถึงควร ตรวจบ้าน โดยวิศวกร

เป็นเทรนอย่างต่อเนื่อง ที่ได้รับความนิยมมากในปัญจุบันกับการ ตรวจบ้าน เนื่องจากในปัจจุบันราคาของบ้านและคอนโด ปรับตัวสูงขึ้นมากจากต้นทุนค่าที่ดินในปัจจุบัน ทำให้การซื้อบ้านและคอนโด มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงควรทำการ ตรวจบ้าน ให้เรียบร้อนก่อนโอน ในสัปดาห์จะมาเล่าถึงการ ตรวจบ้าน โดยวิศวกรก่อน และในสัปดาห์ ต่อๆไปจะมาเล่าถึงการ ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ด้วยต้นเองต่อไป 

วิศวกร ตรวจบ้าน

ถ้าพูดกันตามตรง วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในรูปแบบของตัวบ้าน ประกอบด้วย 

วิศวกรโยธา ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ ดูงานโครงสร้าง ออกแบบงานโครงสร้าง ตรวจสอบและแก้ไขหน้างาน ตามหลักวิศวกรรม

วิศวกรไฟฟ้า ทำหน้าที่ออกแบบงานระบบไฟฟ้า คำนวณ โหลดไฟฟ้าในการแบ่งลูกเบรกเกอร์ ตามจุดต่างๆ

ดังนั้นหากพูดกันตามตรงสำหรับลูกค้าที่ต้องการ ตรวจบ้าน ควรจะใช้วิศวกรในการตรวจสอบตามสาขาที่ วิศวกรท่านนั้นๆ ถนัด เนื่องจากในบางส่วนที่เกิด ดีเฟค ขึ้นนั้นทางวิศวกรผู้ตรวจที่เข้าใจถึงงานก่อสร้างจะทราบถึงแนวทางแก้ไขและ แนะนำปรึกษากับโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อไม่ใช้บ้านลูกค้ากระทบและเกิดความเสียหายเพิ่มเติม 

ในการ ตรวจบ้าน สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับไม่ใช่งานด้านความสวยงาม อย่างเช่น งานสี สิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุด ควรจะเป็นเรื่องของงานระบบน้ำ ระบบไฟ และสิ่งที่กระทบต่อการอยู่อาศัย เนื่องจากเวลาที่ผู้ซื้อได้เข้าอยู่บ้านและหากเกิดปัญหาเช่น น้ำรั่ว ระบบไฟฟ้ามีปัญหา อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของผู้ซื้อได้ จึงควรให้ความสำคัญต่อการ ตรวจบ้าน มากเนื่องจากหากมีการแก้ไข ต้องมีการสกัด อาจไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้ ดังนั้นควรหาวิศวกร ตรวจบ้าน ที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดตามมาได้ 

ตัวอย่างขั้นตอนการ ตรวจบ้าน โดยทีมวิศวกร ALL WE CHECK 

ตาม วีดีโอด้านล่าง

YouTube video

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ ตรวจบ้าน แต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานและเข้าอยู่อาศัยของลูกค้าที่กำลังซื้อบ้านทุกท่าน เนื่องจากทาง บริษัท ออล วี เช็ค จำกัด เข้าใจถึงปัญหาของการเข้าอยู่อาศัย และ สิ่งที่จะเกิดตามมา จึงอยากให้ลูกค้าหรือคนที่กำลังจะตรวจรับบ้าน สามารถตรวจรับได้ด้วยตัวเองได้

รับตรวจบ้านและคอนโด , บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิศวกรทั้งหมด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.allwecheck.com หรือ 083-549-5708, 095-656-9446

หรือแอดไล์ ปรึกษาฟรีได้ที่ @allwecheck