ตรวจบ้านตรวจเมื่อไรอย่างไร ?

ารตรวจบ้านคือตรวจบ้านก่อนโอนบ้านหรืออีกอย่างนึ่งคือการโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการสู่ผู้ซื้อบ้านนั้นเองการตรวจบ้านนั้นลูกค้าสามารถตรวจเองได้โดยการออกรายการกับวิศวกรของโครงการหรือสามารถให้บริการตรวจบ้านจากบริษัทรับตรวจบ้านได้เช่นกัน

ขั้นตอนการตรวจบ้านกับโครงการ ( ลูกค้าตรวจเอง )

 • ลูกค้านัดหมายวันกับโครงการ
 • วันที่เข้าตรวจบ้านจะมีวิศวกรของโครงการจดรายการ
 • หลังจากออกรายการตรวจบ้านจนครบ ลูกค้าจะต้องเซ็นรับทราบรายการได้ วิศวกรตามจดจากการออกรายการของลูกค้า
 • วิศวกรโครงการจะนัดวันที่ซ่อมแซมบ้านตามรายการแล้วเสร็จ
 • เมื่อถึงวันที่นัดหมายจะเป็นการตรวจบ้านรอบสองจากรายการที่ออกไปในรอบที่แล้วว่าซ่อมแซมเสร็จตามที่ออกรายการไว้หรือไม่
 • หากในรอบนี้แก้ไขครบถ้วนแล้วจะมีการเซ็นรับรายการบ้านว่าแก้ไขครบถ้วนแล้ว หากยังไม่ครบถ้วนวิศวกรโครงการจะนัดวันที่ซ่อมแซมบ้านตามรายการที่เหลืออีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนการตรวจบ้านโดยใช้บริการบริษัทตรวจบ้าน

 • ลูกค้านัดหมายวันกับทางบริษัทตรวจบ้าน
 • ลูกค้าแจ้งวันกับทางโครงการ
 • ทางบริษัทจะส่งวิศวกรเข้าไปตรวจสอบบ้านของลูกค้าและทำการออกรายการ
 • ทางบริษัทจะทำรายงานการตรวจสอบส่งทาง Email ให้กับทางลูกค้าและโครงการภายใน 3 วันหลังจากการตรวจสอบ
 • ทางโครงการจะแจ้งวันที่ซ่อมแซมบ้านตามรายการแล้วเสร็จให้กับทางลูกค้าทราบ
 • ทางลูกค้าแจ้งนัดหมายวันที่จะให้ทางบริษัทตรวจบ้านเข้าตรวจรายการในรอบที่ สอง
 • ทางบริษัทจะส่งวิศวกรเข้าไปตรวจสอบรายการซ่อมแซมตามรายงานการตรวจบ้านและตรวจสอบว่าการซ่อมแซมนั้นผ่านและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่
 • ทางบริษัทจะสรุปรายการตรวจบ้านที่เหลืออยู่ให้กับทางลูกค้า หากทางโครงการซ่อมแซมไม่ครบหรือไม่เรียบร้อยตามรายการที่ออกในรอบที่แล้ว เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถตรวจในครั้งต่อไปได้เอง