การตรวจบ้าน ทำไมต้องใช้วิศวกร

วามจริงแล้วทุกโครงการบ้านจะมีวิศวกรคุมงานอยู่แล้วและมีวิศวกรความคุมคุณภาพในการตรวจสอบอีกทีหนึ่งแต่งานก่อสร้างนั้นคืองานฝีมือจึงย่อมเกิดข้อผิดพลาดได้และการตรวจบ้านก่อนโอนโดยวิศวกรก็เหมือนการช่วยตรวจสอบอีกทีหนึ่งโดยวิศวกรเหมือนกันเพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับบ้านที่อยู่อาศัย

วิศวกรที่มาตรวจสอบควรจบสาขาไหน ?

ในการสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นถูกออกแบบโดยวิศวกร สาขา โยธา และความคุมงานโดยวิศวกร สาขาโยธา แต่บ้านนั้นไม่ได้มีเพียงโครงสร้างอย่างเดียวยังมีงานระบบไฟฟ้าอีกด้วย ดังนั้นจึงควรมีวิศวกร สาขา ไฟฟ้าในการตรวจสอบด้วย ไฟฟ้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยนี้นั้นต่างใช้ไฟฟ้าในการให้พลังงาน หากไม่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า อาจมีข้อผิดพลาด เช่น ต่อสายดินไม่ถูกต้องอาจจะทำให้ระบบปลั๊กไฟหรือเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีระบบกันดูดไม่ทำงานถ้าระบบกันดูดนั้นไม่ทำงานอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ จึงควรตรวจสอบด้วยเช่นกัน

ความแตกต่างของวิศวกรในการตรวจบ้านกับสาขาอื่น ?

วิศวกรที่มีประสบการ์ณและความรู้ในการก่อสร้างจะสามารถถึงปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นชนิดของรอยร้าวผนังว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใดเนื่องจากมีความเข้าใจในงานก่อสร้างจากความรู้ที่ได้เรียนมาและประสบการ์ณที่พบเจอจะสามารถอธิบายถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทรุดตัวของโครงสร้างที่มีเสาเข็มขนาดและความลึกไม่เท่ากันจึงทำให้เกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน จึงความแยกโครงสร้างทั้ง สอง นั้นออกจากกันเพื่อไม่เกิดการดึงกันและเกิดการแตกร้าวของผนังได้